Author Archives: admin

NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÙNG LŨ

Thời gian cho khóa đào tạo kỹ năng vùng lũ: 20 ngày (trong đó có 3 ngày tập huấn lý thuyết + 14 ngày thực hành tại địa điểm bơi + 3 ngày thi, tổng kết chương trình học và ngày hội cho trẻ em nghèo vùng lũ. Ngoài ra, khóa học hỗ trợ thêm cho […]