CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI CỦA MÔ HÌNH R&P

Mô hình R&P có 3 giai đoạn nhằm phát triển tư duy cho trẻ, đồng thời vận động cộng đồng doanh nghiệp chung tay hỗ trợ cho 33 trường tại 4 khu vực: huyện Nam Trà My (Quảng Nam), huyện Easup và huyện KRong Pắc (Đak Lak), huyện Đam Rong (Lâm Đồng); huyện Minh Hóa (Quảng Bình)

Giai đoạn 1 (2016): Mục tiêu chủ lực => kinh phí: 700 triệu

  • Trang bị sách và phương tiện giảng dạy
  • Tổ chức lớp học ngoại khóa học anh văn, toán, văn qua mạng…
  • Kỹ năng nuôi dưỡng thói quen đọc sách: giờ ra chơi, cuối tuần…

Giai đoạn 2 (2018): Mục tiêu chủ lực => kinh phí: 330 triệu

  • Lơp học đào tạo kỹ năng mềm: nhóm kỹ năng chăm sóc sức khỏe cá nhân, nhóm kỹ năng nhận diện thời tiết, môi trường, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng đọc sách…
  • Sinh hoạt ngoại khóa và vui chơi trò chơi tập thể: vẽ tranh, ca hát…

Giai đoạn 3 (2018): Mục tiêu chủ lực => kinh phí: 100 triệu Thiết kế hoạt động cho 33 trường theo hình thức Team building cùng doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *