Category Archives: Dự án nội trú

Dự án nội trú

DỰ ÁN NHÀ NỘI TRÚ CHO HỌC SINH MIỀN NÚI

Khu vực miền núi của các tỉnh miền Trung Việt Nam là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số: Ca Dong, Xê Đăng, M’Nông, H’Re…Mặc dù được sự quan tâm của Nhà nước nhưng vì đặc thù địa hình xa xôi, hiểm trở, các thôn bản phân bố rải rác nên […]

Nhà nội trú Vừ A Dính

Trường tiểu học Vừ A Dính, thuộc xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trường có 15 lớp với 339 học sinh (100% dân tộc CaDong), trong đó điểm chính có 221 em và 119 học ở các điểm lẻ (Tak Tố, Tu Hôn, Tak Nầm, Ông Tàn, Ông Chè), điểm lẻ […]