NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG VÙNG LŨ

Thời gian cho khóa đào tạo kỹ năng vùng lũ: 20 ngày (trong đó có 3 ngày tập huấn lý thuyết + 14 ngày thực hành tại địa điểm bơi + 3 ngày thi, tổng kết chương trình học và ngày hội cho trẻ em nghèo vùng lũ.

Ngoài ra, khóa học hỗ trợ thêm cho trẻ em ở các hạng mục sau:

            Cặp phao

            Hỗ trợ sách, vở, dụng cụ học tập

Hội sinh viên tình nguyện Play, Learn & Grow

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN LÝ THUYẾT

HÌNH ẢNH TẬP HUẤN THỰC HÀNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *