Truyền thông dự án

Dự án Trà Leng

 1.Young Fashion Magazine

http://tapchithoitrangtre.com.vn/tin-tuc/tin-cap-nhat/khanh-thanh-nha-noi-tru-truong-tieu-hoc-tra-leng.html?fbclid=IwAR2Plps3tYYr1lqeo0sLdeQYecCPRDNFI_bsEbyOT87Z9y96InuRqlw4lEQ

2. Vietnam Woman newspaper

3. Nam Trà My People’s Committee 

http://namtramy.gov.vn/Default.aspx?tabid=109&Group=33&NID=4676&khanh-thanh-nha-noi-tru-truong-ptdtbt-tieu-hoc-tra-leng

4. Viet Trend newspaper

 5. Modern Woman Newspaper

http://phunuhiendai.vn/khanh-thanh-khu-nha-noi-tru-tich-hop-va-khep-kin-truong-tieu-hoc-tra-leng/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *